Stajnia iHaha! położona w Gdańsku Oliwie, w otoczeniu lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zaprasza całe rodziny na zajęcia rekreacyjnej jazdy konnej, konne spacery po Lasach Oliwskich, hipoterapię. Pogalopuj po zdrowie i dobre samopoczucie!

Rozwojowa Jazda Konna to autorski program stworzony przez specjalistów z dziedziny psychologii i  pedagogiki, mający na celu wspieranie wieloprofilowego rozwoju dziecka poprzez jazdę konną. W trakcie zajęć oprócz nauki jazdy wykorzystywane są elementy terapii pedagogicznych (Ruch Rozwijający Veroniki Sherborn, Metoda Dobrego Startu), terapii polisensorycznej i integracji sensorycznej, hipoterapii. Dla urozmaicenia zajęć stosowane są też zabawy wywodzące się z Pedagogiki Cyrku i Zabawy, a także gry zręcznościowe oparte na dyscyplinach Pony Games.

W zajęciach mogą samodzielnie uczestniczyć dzieci już od 4 roku życia, ale optymalnym wiekiem na rozpoczęcie zajęć  jest 6 lat.

Dla najmłodszych dzieci przygotowaliśmy ofertę zajęć „w objęciach”.  Ideą tych zajęć jest rozwijanie więzi między rodzicem a dzieckiem poprzez bliski kontakt i wspólną zabawę – rodzic siedzi na koniu razem z dzieckiem i pomaga mu w wykonywaniu ćwiczeń. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dużym i małym uczestnikom koń w czasie tych zajęć jest prowadzony przez asystenta, a instruktor zapewnia asekurację z dołu. Rodzicom, którzy wcześniej nie jeździli konno proponujemy wcześniejsze wykupienie kilku jazd samodzielnych dla zapoznania się ze specyfiką ruchu konia i dla wyczucia równowagi.

 

Kilka słów o terapiach, których elementy stosowane są w Rozwojowej Jeździe Konnej:

  • Ruch Rozwijający Veroniki Sherborn to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym — tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie.Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,świadomości przestrzeni i działania w niej, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.
  • Metoda dobrego startu to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniach leży więc usprawnienie i koordynacja, czyli integrowanie funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych, a także harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych.
  • Stymulacja polisensoryczna to aktywizowanie poznawania poprzez wielozmysłowe oddziaływanie angażujące zmysły wzroku, dotyku, słuchu, węchu i dotyku.
  • Integracja sensoryczna to proces odbierania i przetwarzania bodźców docierających do nas z otoczenia za pomocą zmysłów.  Adekwatna integracja sensoryczna jest podstawą do prawidłowego rozwoju dziecka i ma znaczący wpływ na procesy takie jak koordynacja ruchowa, planowanie ruchu, percepcja słuchowa czy wzrokowa, mowa, czytanie, pisanie czy liczenie. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia możliwe jest wspieranie i korygowanie tych procesów.
  •  Pedagogika cyrku to element pedagogiki zabawy. Uczy i rozwija umiejętności dzieci i młodzieży poprzez zabawę. Jest to jednak specyficzna forma zabawy, zbudowanej w konwencji cyrkowej.Działanie w konwencji cyrkowej pozw ala na swobodę, improwizację i rozluźnienie, wzbogaca możliwości intelektualne, emocjonalne i fizyczne oraz buduje motywację. Zabaw a w cyrk otwiera na niezwykłość, nowość bez obaw i z ogromną ciekawością na nieznane. Zabawa w takiej konwencji ułatwia realizację rzeczy nowych i nawiązywanie nowych kontaktów. Cyrk wspiera spontaniczność działania, łączy i rozwija.Sztuka cyrkowa jest jedną z metod poprawy koncentracji i koordynacji ruchu, a co za tym idzie wyników w nauce. Poza tym nabywanie umiejętności sprawnościowych podnosi poziom samozadowolenia, samorealizacji i pewności siebie oraz zwiększa zdrową samoocenę wszystkich uczestników. Cyrk przynosi niezwykłe efekty – Dzieci nieśmiałe otwierają się na grupę i „nowe”, nadpobudliwe ćwiczą i poprawiają koncentrację.Ta metoda pracy z dziećmi i młodzieżą, oparta na ich naturalnych potrzebach – ciekawości świata i poszukiwania niecodziennych wyzwań: rozwija kreatywności dzieci oraz umiejętności poznawcze, społeczne, intelektualne i emocjonalne, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi, wytrwałość oraz wzmacniania motywację wewnętrzną, wspiera budowanie poczucia własnej wartości i wyjątkowości, identyfikację swojego miejsca w grupie, rozwija współpracę i zdolności interpersonalne.
  • Pony Games to zawody zręcznościowe dla dzieci jadących na kucach. Rozwijają koordynację, szybkość, refleks oraz precyzję, a także uczą pracy w zespole.
  • Hipoterapia to  ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej  lub społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Więcej informacji tutaj.