Stajnia iHaha! położona w Gdańsku Oliwie, w otoczeniu lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zaprasza całe rodziny na zajęcia rekreacyjnej jazdy konnej, konne spacery po Lasach Oliwskich, hipoterapię. Pogalopuj po zdrowie i dobre samopoczucie!

Regulamin Stajni iHaha!


Bezpieczeństwo na terenie ośrodka „Stajnia iHaha!”

1. Na terenie ośrodka należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów i obsługi.

2. Na terenie hali, stajni i w pobliżu koni obowiązuje całkowity zakaz palenia

3. Dzieci do lat 14 muszą przebywać na terenie ośrodka pod opieką dorosłego.

4. Obowiązuje zakaz wchodzenia do stajni, na wybiegi oraz podchodzenia do uwiązanych koni bez wiedzy i zgody instruktora.

5. Obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania koni  bez zgody instruktora.

6. Na terenie ośrodka, zwłaszcza w pobliżu koni należy zachowywać się spokojnie: nie biegać i nie krzyczeć.

7. Wprowadzanie psów na teren ośrodka dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody instruktora. Pies musi znajdować się na smyczy i zachowywać się spokojnie.

8. Za zniszczenie mienia ośrodka sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej.

9. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania pod wpływem środków odurzających na terenie ośrodka.

10. Ośrodek nie odpowiada że rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki na terenie ośrodka.

11. Na terenie ośrodka należy zachować porządek.

Bezpieczeństwo w trakcie zajęć

1. Uczestnicy zajęć mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom instruktora.

2. Uczestnicy mają obowiązek posiadania odpowiedniego ubrania na zajęcia z jazdy, tj. ochronnego nakrycia głowy (do wypożyczenia nieodpłatnie w ośrodku), elastycznych spodni oraz obuwia za kostkę na płaskiej, gładkiej podeszwie.

3. Wszelkie uwagi dotyczące uszkodzeń sprzętu jeździeckiego lub urazów, zarówno koni jak i jeźdźca należy natychmiast zgłosić instruktorowi.

4. Jazda konna jest sportem wysokiego ryzyka i choć ośrodek dokłada wszelkich starań by to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku. Ośrodek posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności, klienci się objęci ubezpieczeniem NNW do wysokości 10.000. Wskazane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

5. Każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej lub u instruktorów. Niepełnoletni uczestnicy zajęć mają obowiązek dostarczyć oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej wraz ze zgodą rodziców na uczestnictwo w zajęciach (do wypełnienia na formularzu zgłoszeniowym)

6. Uczestnicy zajęć hipoterapii zobowiązani są dostarczyć oświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do hipoterapii oraz zapewnić instruktorowi wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia, mogące mieć wpływ na sposób prowadzenia zajęć (np. alergia, padaczka).

7. Instruktor nie odpowiada za osoby towarzyszące uczestnikowi, zwłaszcza dzieci.

8. Koń w trakcie zajęć może być prowadzony przez asystenta – zatrudnionego przez ośrodek lub wolontariusza – przeszkolonego do pracy z końmi.

9. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa i stwarzające zagrożenie dla koni i innych uczestników zajęć zostaną poproszone o opuszczenie terenu ośrodka.

Przebieg jazd i płatności

1. Na pierwszą jazdę w ośrodku należy umówić się telefonicznie lub osobiście, zgłaszając ilość uczestników oraz wybraną formę zajęć. Termin jazdy musi zostać uzgodniony z instruktorem zgodnie z obowiązującym grafikiem.

2. Płatność za jazdę pojedynczą odbywa się z góry.

3. Istnieje możliwość wykupienia karnetów na większą ilość jazd(5 lub 10) – terminy i godziny jazd ustalane są w momencie wykupu karnetu i są stałe dla osoby wykupującej karnet. W przypadku karnetów otwartych, ważność karnetu wynosi 2 miesiące, a jazdy umawiane są każdorazowo telefonicznie lub osobiście.

4. Jazdę należy odwołać najpóźniej w dniu poprzedzającym termin jazdy. Niewykorzystana jazda może być odrobiona do końca ważności karnetu. W przypadku, gdy była to ostatnia jazda z karnetu, odrobienie zajęć możliwe jest tylko w przypadku wykupienia kolejnego karnetu, do końca terminu jego obowiązywania. Nie przewiduje się zwrotu gotówki za niewykorzystane jazdy z karnetu w przypadku rezygnacji.

5. Jazdy nie odwołane lub odwołane w dniu jej planowanego odbycia przepadają.

6. W momencie wykorzystania ostatniej jazdy z karnetu uczestnik ma obowiązek zgłosić chęć kontynuowania zajęć i opłacenia kolejnego karnetu. W przypadku nie dotrzymania tej powinności ośrodek nie gwarantuje późniejszej kontynuacji w tych samych terminach i godzinach.

7. Spóźnienia na jazdy skutkują skróceniem czasu zajęć.


Regulamin w PDF Formularz zgłoszenia na zajęcia